: 45   : 2/3
30     POSCO-CDPPC 성공적 준공 기여 감사패 ..   2011-07-15   2131  
29     POSCO 광양 후판사업 성공적 준공 기여 감사..   2011-03-30   1819  
28     TMC, POSCO 글로벌 중견기업 육성 대상기..   2011-03-11   1931  
27     POSCO, TMC(당사)에 최우수 설비공급사로..   2011-01-12   1687  
26     [특허증 취득] 강판 양측 절단용 정렬장치   2010-10-25   1737  
25     [특허증 취득] 압연라인의 교정기   2010-09-17   1742  
24     POSCO, TMC에 감사패 수여(2009년 설..   2010-01-12   1791  
23     제 13회 납세자의 날 모범납세 표창 수상   2009-03-10   1530  
22     POSCO, TMC에 감사패 수여(후판 제품증산..   2008-12-29   1703  
21     [특허증 취득] 냉간압연기   2008-11-28   1521  
20     태창기계공업 - 열간·냉간압연 설비 국산화 도전..   2008-05-13   4554  
19     POSCO, TMC에 감사패 수여(3POL 신설..   2007-01-23   1601  
18     POSCO, TMC에 감사패 수여(3POL 조기..   2007-01-19   1433  
17     창원특수강, TMC에 감사패 수여   2006-11-27   1695  
16     경영 혁신형 중소기업으로 선정 (중소기업청)   2006-11-18   1698  
 
123